FANDOM


Minör Karakterler, Steven Universe'de görünen ve tanımlanan ama kayda değer olmayan ve düzenli gösterilmeyen karakterlerdir. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.