FANDOM


Minör Taş Karakterler, Steven Universe'de görünen ve tanımlanan ama kayda değer olmayan ve düzenli gösterilmeyen Taşlardır.

Yakutlar

Şu ana kadar gösterilen tüm Yakutlar - Kristal Taşlar'dan olan Yakut'la birlikte -, Charlyne Yi tarafından seslendirilmiştir.

Yakut (Taş sağ omuzunda)

Yakut, Cevap'ta görülen bir taştır. Kristal Taşlar'ın Yakut'u ve taşı sağ elinde olan Yakut'la giysi, ses ve görünüş

açısında neredeyse tıpatıp  aynıdır. Kendisi ve diğer Yakutlar savaşmaya bayılırlar. Taşı sağ omuzundadır.

Yakut (Taş sağ elinde)

Yakut, Cevap'ta görülen bir taştır. Kristal Taşlar'ın Yakut'u ve taşı sağ omzunda olan Yakut'la giysi, ses ve görünüş

açısında neredeyse tıpatıp aynıdır. Kendisi ve diğer Yakutlar savaşmaya bayılırlar. Taşı sağ elindedir.

Yakut (Üçlü füzyon)

Yakut, Cevap adlı bölümde görülen üç Yakut'un füzyonudur. Formları ve taşları aynı olduğu için Yakut,

diğer Yakutların aynı fakat daha büyük  bir versiyonudur. Taşının yerleri; sağ omzu, sağ eli ve sol avucundadır.

Yakut (Beşli füzyon)

Yakut, Elmas'ı Vur'da görülen tüm beş Yakut'un füzyonudur.

Bütün Yakutların formları ve taşları aynı olduğu için, füzyonları kendilerinin sadece daha büyüğü olarak gözükür. Taşları; sol gözünde, göğsünde, sol omzunda, göbeğinde ve sol bacağındadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.