FANDOM


Tamamla
"Yapılmayan hesaplamada yanlışlık olmaz."
Bu makalenin tamamlanması gerekmektedir. Steven Universe Wiki'ye bu sayfayı tamamlayarak katkıda bulunun!

Topaz, Elmaslar tarafından Steven'ın insan arkadaşlarını yakalamak ile görevlendirilmiş güçlü bir taş füzyonudur. 2 Topaz füzyon olarak yapabildiği taktiklerden dolayı genelde beraber gözükür.

Görünüş

Topaz büyük vücutlu ve sert görünüşlü bir taştır. Teni sarı ve saçları kısadır, dudakları şişkindir.

Topaz Unfused

Topaz, ayrı iki taş halinde

Kişilik

Topaz fazla konuşmaz ve genellikle Akuamarin'in emirlerini yerine getirir. Ancak suskun olmasının sebebi görevine dayanamaması ve bu yüzden duygularını herkesten gizlemek istemesidir ve gerçekte çok duygusal bir Taştır.

Özellikler

Topaz, silah çağırma gibi çoğu temel taş özelliklerine sahiptir.

Özgün Özellikler

Füzyon Tuzağı: Topaz hızlıca ayrılıp füzyonlanarak füzyonun arasında kalanları içine hapsedebilir.

Gürz/Çifte Gürz Becerisi: Topaz, gürzünü ve çifte gürzünü ustalıkla kullanabilir.

İlişkiler

Steven Kuvars Universe ve Lars Barriga

Topaz hapsettiği Steven ve Lars'ın duygularını dışa vurmalarını ve dürüstlüklerini takdir eder ve onlara kaçış yolu hazırlayarak yardım etmek ister ve bu duygusu onu Akuamarin'in fiziksel formunu yok etmeye kadar iter, ancak taşının kırılması onu korkutur ve çabucak eski haline geri döner. Steven onunla bir daha konuşmak isteyince ona cevap vermez.

Akuamarin

Topaz, Akuamarin'in emirlerine karşı gelmez ve genellikle onla hiç konuşmaz ancak Steven ve Lars'ın etkisiyle Akuamarin'e karşı gelip onu patlatmaya çalışmıştır. Akuamarin onu durmaya ikna eder ve bu olaydan kimseye bahsetmeyeceğini söyler. Bu olay Akuamarin'in az da olsa Topaz'a değer verdiğini gösterir.

Taş

Topazların taşları kulaklarının olması gereken yerde, biri sağda diğeri soldadır.

Galeriler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.