CẬP NHẬP MỚI TRÊN WIKI!

'Cập nhật vào 26 Th9 2016'

Navigator Taskbar

  • Đã FixBug

Template

  • Thêm các Bản mẫu như:

-

  1. đổi Bản mẫu:Hộp thông tin nhân vật

text.

-
  • Lưu ý: Các thành viên nên tự tạo Hộp thông tin cho hướng nội dung cụ thể để tránh sử dụng cùng code và thông tin ko chính xác cho Wiki.