Thông báo về Bug!

Hiện tại bản mẫu hộp thông tin nhân vật đang gặp rất nhiều vấn đề.

Các Hộp nhân vật trong ngày hôm nay sẽ biến mất. Bên hỗ trợ kĩ thuật đang cố gắng sửa lại vấn đền này nên mong các bạn thông cảm.