Cập nhật kĩ thuật 6 Tháng 10 (CẬP NHẬT LỚN).

Tổng quan

 • Cải thiện hiệu xuất Wiki.
 • Nâng cấp giao diện nhỏ.
 • Bổ sung mã nguồn Google Font (Font Baloo Bhai) trong Common.css)

Trang chính

 • Bổ sung mã nguồn Google Font (Font Baloo Bhai) trong bản mẫu.
 • Thêm bảng khảo sát và đường link Wiki.
 • Cho phép sử dụng bản đồ ngay trên Wiki (Thành Phố Bãi Biển).
 • Thay thế mã nguồn RSS Google thay cho viết tay thủ công ở hộp tin tức.
 • Bổ sung phần Nổi bật tháng 10 (Ghi loại đá,Bài viết hoặc ảnh nổi bật trong tháng).

Tính năng thành viên

 • Cho phép tính năng Phòng tán gẫu hoạt động.
 • Bổ sung tính năng treo thưởng thành viên.

Giấy phép

 • Đã tạo mục Giấy phép tại phòng Hành chính