FANDOM


Tôi muốn dừng lại ... nhưng ... không thể dừng! Phải hình thành! Không dừng được! Phải hình thành! Cứu! Cứu! Cứu! Cứu ...

—Cluster

Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:HộpthôngtinnhânvậtThe Cluster là một tố hợp hỗn hợp các Đá Quý Biến chất. Nó tổng hợp hàng ngàn các Mảnh Gem vỡ và liên tục trồi lên, sản sinh nhiều hơn và to lớn hơn Trái Đất. Nhưng Cluster chỉ muốn hình thành để tìm lại Mảnh Gem cũ, chứ không muốn làm hại Trái Đất nhưng vẫn muốn Hình Thành nên Steven và các Mảnh Gem đó đã thống nhất tự bỏ bóng nhau vào làm quen dưới sâu lòng Trái Đất.

Cơ sở

  • Kế hoạch đực rỗng Trái Đất được nhắc tới trong một giả thuyết của  Ronaldo ở tập "Keep Beach City Weird".
  • Peridot refers to the Cluster as a "Gem geo-weapon". This is a play on the term "Bioweapon", Bio-referring to organic life while Geo- referring to rocks and minerals. This is appropriate, seeing as how Gems are a race of sentient gemstones and are thus inorganic.
  • Trong "It Could've Been Great", bản đồ trên Trạm Mặt Trăng lộ ra là Cluster nằm đâu đó tại Thung Lũng Chết ở Nam California / Phía Nam Nevada.
  • Không như Đá quý đột biến, khi Cluster cố hình thành, các phần phụ bị mờ đi.
    • Không giống Đá quý đột biến, Cluster có suy nghĩ được tạo nên bởi hàng nghìn mảnh đá quý.

Tham khảo

  • The Cluster bears a great resemblance to Lavos, the main antagonist of the Chrono Trigger video game. They are both extraterrestrial creatures that will initiate an apocalyptic event if they are released/awakened unless a group of heroes stops them.

Thư viện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.