Wikia Steven Universe Tiếng Việt
Advertisement
Wikia Steven Universe Tiếng Việt
CGByKmes.png

Nhóm Crystal Gems, hay Phiến quân nổi loạn, là một nhóm Đá quý do Rose Quartz thành lập để bảo vệ Trái Đất, họ cũng nhận mình là người bảo vệ nhân loại. Họ gọi mình là "Crystal Gems" để tách biệt khỏi Homeworld Gems.

Lịch sử

Hàng ngàn năm về trước, Homeworld Gems đặt chân lên Trái Đất và tạo ra "Kindergarten", một cơ sở tạo ra hàng loạt các Đá quý bằng Injectors. Quá trình này đã gây tổn hại rất nhiều tới Trái Đất; các Gem đang tạo thành hút sự sống xung quanh để phát triển. Theo lời của Pearl, nếu quá trình này tiếp tục, Trái Đất ngày nay vẫn sẽ chỉ là một hành tinh hoang mạc không có sự sống. Rose Quartz đã nhận ra điều này và thành lập một nhóm phiến quân chiến đấu chống lại Homeworld, là nhóm Crystal Gems. Nhóm Crystal Gem do Rose Quartz lãnh đạo đã chiến thắng, đánh đuổi các Homeworld Gems khỏi Trái Đất,. Khoảng 5,500 năm sau, các thành viên còn lại của Crystal Gems vẫn bảo vệ Trái Đất khỏi nhiều hiểm họa.

Tuyên ngôn của Rose Quartz

Dưới đây là Tuyên ngôn của Rose Quartz, tiết lộ bởi Pearl trong The Guide to the Crystal Gems.

"Fight for life on the planet Earth,

Defend all human beings, even the ones that you don't understand,

Believe in love that is out of anyone's control,

And then risk everything for it!"

Bản dịch Việt ngữ

"Chiến đấu vì sự sống trên Trái Đất,

Bảo vệ loài người, kể cả người mà bạn không hiểu rõ,

Hãy tin rằng tình yêu không do ai điều khiển,

Và liều hết tất cả vì nó!"

Advertisement