FANDOM


"Full Disclosure" là một bài hát trong tập "Full Disclosure". Bài hát được trình bày bởi Zach Callison, người lồng tiếng cho Steven.

Thông tin về bài hát

Nội dung

Bài hát nói về Steven muốn bảo vệ Connie, kể cả cậu phải xa lánh, xóa bỏ hình bóng cô khỏi cuộc đời mình.

Lời bài hát

Everybody told me Gem stuff's dangerous
I guess I didn't believe it until now
Dad always seemed apprehensive
And now he's really freaking out
What do I do?
I don't want that for you

(Điện thoại Steven đổ chuông)

Everybody tells me life is precious
On the planet Earth, and that means you
And I have to protect you
What if somehow you get hurt
What do I do?
I don't want that for you

(Điện thoại Steven đổ chuông lần 2)

Woooh... (x4)
What am I going to tell you?
You're better off not knowing the trouble I'm in,
I don't want you to worry about what I've just seen,
About where I've just been
You don't have to be a part of this
I don't think I want you to be
You don't need this
You don't need me

Woooh... (x8)

Bản dịch Việt ngữ

Mọi người nói với tôi rằng công việc của Đá quý nguy hiểm
Tôi đã không tin vào điều đó cho đến bây giờ
Bố lúc nào cũng bi quan
Và giờ bố phát hoảng thật sự rồi
Tớ nên làm gì?
Tớ không muốn cậu bị như thế

(Điện thoại Steven đổ chuông)

Mọi người nói rằng sự sống thật đáng quý
Trên Trái Đất này, và cũng có nghĩ là cậu
Và tớ phải bảo vệ cậu
Và nếu cậu bị thương
Thì tớ phải làm sao?
Tớ không muốn cậu bị như thế

(Điện thoại Steven đổ chuông lần 2)

Woooh... (x4)

Tớ phải nói gì với cậu đây?
Tốt nhất cậu đừng biết rắc rối tớ mắc phải,
Tớ không muốn cậu phải lo lắng về những gì tớ đã thấy,
Hay tớ đã đi đâu
Tớ không muốn cậu trở thành một phần của chuyện này
Tớ không nghĩ tớ muốn cậu như vậy
Cậu không cần điều này
Cậu không cần tớ

(Điện thoại Steven đổ chuông lần 3)

Woooh... (x8)

Video

Steven Universe - Full Disclosure - Cartoon Network

Steven Universe - Full Disclosure - Cartoon NetworkThông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.