FANDOM


"Here Comes a Thought" (Có một suy nghĩ) là bài hát trong tập "Mindful Education" được trình bày bởi Estelle (lồng tiếng cho) Garnet và AJ Michalka (lồng tiếng choStevonnie). Lần đầu tiên xuất hiện bài hát được hát bởi Rebecca Sugar tại khu vực của Steven UniverseSan Diego Comic-Con 2016.

Bài hát này hiện có sẵn trên Aivi & Surasshu's SoundCloud stream.

Thông tin về bài hát

Nội dung

Garnet dạy cho Stevonie cách kiểm soát hợp thể của họ.

Lời bài hát

[Garnet] Take a moment to think of just

flexibility, love, and trust.
Take a moment to think of just
flexibility, love, and trust.

Here comes a thought

that might alarm you.
What someone said
and how it harmed you.

Something you did

that failed to be charming.
Things that you said are
suddenly swarming

and, oh. You're losing sight. You're losing touch.

All these little things seem to matter so much
that they confuse you.
That I might lose you.

Take a moment. Remind yourself to

take a moment and find yourself.
Take a moment to ask yourself if
this is how we fall apart.

But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
You've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.
I'm here. I'm here. I'm here.

[Stevonnie] Here comes a thought

that might alarm me.
What someone said
and how it harmed me.

Something I did

that failed to be charming.
Things that I said are
suddenly swarming

and, oh. I'm losing sight. I'm losing touch.

All these little things seem to matter so much
that they confuse me.
[Cả hai] That I might lose me.

Take a moment. Remind yourself to

take a moment and find yourself.
Take a moment and ask yourself if
this is how we fall apart.

But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
I've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.
I'm here. I'm here. I'm here.

And it was just a thought. Just a thought. Just a thought. Just a thought. Just a thought.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
We can watch. We can watch. We can watch. We can watch them go by.
From here. From here. From here.

[Stevonnie] Take a moment to think of just

flexibility, love, and trust.
Take a moment to think of just
flexibility, love, and trust.

Bản dịch Việt ngữ

[Garnet]Hãy dành ra một phút để suy nghĩ về<br>

Sự dẻo dai, yêu thương và tin tưởng.
Hãy dành ra một phút để suy nghĩ về
Sự dẻo dai, yêu thương và tin tưởng.

Có một ý nghĩ<br>

Có thể làm bạn hồi tỉnh.
Nếu ai đó nói điều gì
Và cách nó làm tổn thương bạn.

Những gì bạn làm<br>

Dần dần đang phá hoại em.
Mọi thứ bạn nói đều
Bỗng nhiên ủa vây

và, ôi. Bạn mất cảm giác. Bạn mất phương hướng.<br>

Tất cả những thứ nhỏ nhen lại khiến bạn phiền muộn.
Làm bạn cảm thấy mơ hồ.
Có thể tôi sẽ đánh mất bạn.

Hãy dành ra một chút để nhắc nhở chính mình, để<br>

Lấy ra một chút thời gian tìm lại mình.
Dành ra một chút để hỏi lại mình, liệu
Đây có phải cách chúng ta tan rã?.

Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải.<br>

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.
Bạn không có gì. Không có gì. Không có gì. Bạn không có gì phải sợ.
Mình đây. Mình đây. Mình đây.

[Stevonnie] Có một ý nghĩ<br>

Có thể làm hồi tỉnh.
Nếu ai đó nói
Và cách nó làm tổn thương tôi.

Những gì tôi làm<br>

Dần dần đang phá hoại bản thân.
Mọi thứ tôi nói đều
Bỗng nhiên ủa vây

và, ôi. Tôi mất cảm giác. Tôi mất phương hướng.<br>

Tất cả những thứ nhỏ nhen lại khiến tôi phiền muộn
Làm tôi cảm thấy mơ hồ.
[Cả hai] Có thể tôi sẽ đánh mất bản thân mình.

Hãy dành ra một chút để nhắc nhở chính mình, để<br>

Hãy dành ra một chút thời gian tìm lại mình.
Hãy dành ra một chút để hỏi lại mình, liệu
Đây có phải cách chúng ta tan rã?

Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải. Nhưng không phải.<br>

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.
Em không có gì. Không có gì. Không có gì. Em không có gì phải sợ.
Mình đây. Mình đây. Mình đây.

Và tất cả chỉ là một ý nghĩ. một ý nghĩ. một ý nghĩ. một ý nghĩ. một ý nghĩ.<br>

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi
Ta có thể xem chúng. xem chúng, xem chúng. xem chúng trôi đi.
Từ đây, từ đây, từ đây.

[Stevonnie] Hãy dành ra một phút để suy nghĩ<br>

Hãy nhẹ nhàng yêu thương và tin tưởng.
Hãy dành ra một phút để suy nghĩ
Hãy nhẹ nhàng yêu thương và tin tưởng.

Hợp âm và ghi chú đối với đàn Ukulele

(5,5,5,7) x2

Take a moment to think of just

(4,4,4,7)     (4,4,4,5)

flexibility, love, and trust.

(5,5,5,7) x2

Take a moment to think of just

(4,4,4,5)            E7

flexibility, love, and trust.

(-,-,0,5) (-,-,0,3)(-,-,0,2)(-,-,0,0)

Here comes a thought (4,2,3,1,4,3,2,4)*

Pick 1st: 5,3,2,0,2

that might alarm you.

(5,5,5,7) x2

What someone said

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

and how it harmed you.

(-,-,0,5) (-,-,0,3)(-,-,0,2)(-,-,0,0)

Something you did (14,2,3,4)

Pick 1st: 5,3,2,0,2

that failed to be charming.

(5,5,5,7) x2

Things that you said are

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

suddenly swarming

Dm x2    Dm7 G7       CMaj7 x2

and, oh. You're losing sight. You're losing touch

Cdim x2

All these little things seem to matter so much

Dm x2    Dm7 G7

that they confuse you.

Dm x2    Dm7 G7

That I might lose you.

(5,5,5,7) x2

Take a moment. Remind yourself to

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

take a moment and find yourself.

(5,5,5,7) x2

Take a moment to ask yourself

(4,4,4,5)         E7

if this is how we fall apart.

CMaj7 x2                                                                     (5,5,5,7) x2

But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

CMaj7 x2                                          (5,5,5,7) x2

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

CMaj7 x2                                                               (5,5,5,7) x2

You've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.

(4,4,4,5)         E7             CMaj7

I'm here. I'm here. I'm here.

(-,-,0,5) (-,-,0,3)(-,-,0,2)(-,-,0,0)

Here comes a thought (4,2,3,1,4,3,2,4)*

Pick 1st: 5,3,2,0,2

that might alarm me.

(5,5,5,7) x2

What someone said

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

and how it harmed me.

(-,-,0,5) (-,-,0,3)(-,-,0,2)(-,-,0,0)

Something I did (14,2,3,4)

Pick 1st: 5,3,2,0,2

that failed to be charming.

(5,5,5,7) x2

Things that I said are

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

suddenly swarming

Dm x2    Dm7 G7       CMaj7 x2

and, oh. I'm losing sight. I'm losing touch.

Cdim x2

All these little things seem to matter so much

Dm x2    Dm7 G7

that they confuse me.

Dm x2    Dm7 G7

That I might lose me.

(5,5,5,7) x2

Take a moment. remind yourself to

(4,4,4,7)        (4,4,4,5)

Take a moment and find yourself.

(5,5,5,7) x2

Take a moment and ask yourself

(4,4,4,5)         E7

if this is how we fall apart.

CMaj7 x2                                                                     (5,5,5,7) x2

But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

CMaj7 x2                                          (5,5,5,7) x2

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

CMaj7 x2                                                               (5,5,5,7) x2

I've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.

(4,4,4,5)         E7             CMaj7

I'm here. I'm here. I'm here.

CMaj7 x2                                                                                                             (5,5,5,7) x2

And it was just a thought. Just a thought. Just a thought. Just a thought. Just a thought.

CMaj7 x2                                                   (5,5,5,7) x2

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

CMaj7 x2                                                                                  (5,5,5,7) x2

We can watch. We can watch. We can watch. We can watch them go by.

(4,4,4,5)         E7             CMaj7

From here. From here. From here.

(5,5,5,7) x2

Take a moment to think of just

(4,4,4,7)     (4,4,4,5)

flexibility, love, and trust.

(5,5,5,7) x2

Take a moment to think of just

(4,4,4,5)            E7

flexibility, love, and trust.

(0,0,0,5) Pick 1st:3,2 (0,0,0,0)

Notes

  • Pick the strings open by number, if not separated by comma pick at the same time
  • Numbers in parentheses without an asterisk is arranged (string 4, string 3, string 2, string 1) with each number being the fret you should be holding down when strumming. Dashes mean don't pick them at all
  • Like many of the songs, this is a combo of picks and strums

Tin bên lề

  • Đây là bài hát đầu tiên của Stevonnie và bài song ca đầu tiên của Garnet. Đồng thời đây là bài hát đầu tiên của Season 4.
    • Đây cũng là bài hát đầu tiên được hát bởi hai fusions.
  • It was first teased to be in "Mindful Education" on Rebecca Sugar's Tumblr.
  • Với độ dài 3 phút 14 giây, đây là bài hát dài nhất được hát trong một tập phim.

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.