FANDOM


"Strong in the Real Way" (Mạnh mẽ một cách đích thực) là bài hát được viết bởi Rebecca Sugar.

Nó được hát bởi Pearl, sau là bởi Steven để giúp huấn luyện Greg, Sadie, và Lars trong tập "Coach Steven".

Bài hát hiện có sẵn trên Aivi & Surasshu's SoundCloud stream.

Thông tin về bản nhạc

Nội dung

Bài hát là về sự ngưỡng mộ với Sugilite của Steven, và bài hát thể hiện cách định nghĩa khác nhau của họ về sức mạnh.

Lời bài hát

[Pearl]

Why do you have to look up to her Aside from in a literal sense? Don't you know that a power that big Comes with a bigger expense?

And can't you see that she's out of control

And overzealous?
I'm telling you for your own good,
And not because I'm-

I can show you how to be strong...

In the real way.
And I know that we can be strong
In the real way.

And I want to inspire you

I want to be your rock
And when I talk
It lights a fire in you

[Steven]

I can show you how to be strong... In the real way And I know that we can be strong In the real way

[Steven and Pearl]

And I want to inspire you I want to be your rock And when I talk It lights a fire in you

I want to inspire you

I want to be your rock
And when I talk
It lights a fire in you

Bản dịch Việt ngữ

[Pearl]

Sao em lại ngưỡng mộ cô ta đến vậy
Ngoại trừ những câu từ vô nghĩa ấy?
Em không biết rằng sức mạnh lớn như vậy
Đi kèm với cái giá đắt hơn sao?

Và em không thấy cô ta mất kiểm soát
Và quá khích sao?
Chị nói vì muốn tốt cho em thôi,
Và không phải là vì chị-
Chị có thể chỉ cho em cách trở nên mạnh mẽ...
Một cách đích thực.

Và chị biết rằng chúng ta đều có thể trở nên mạnh mẽ
Một cách đích thực.

Và chị muốn truyền cảm hứng em
Chị muốn trở thành động lực của em
Và khi chị nói
Nó sẽ thắp lửa trong em
[Steven]

Em có thể chỉ chị trở mạnh mẽ...
Một cách đích thực
Và em biết chúng ta đều có thể trở nên mạnh mẽ
Một cách đích thực

[Steven and Pearl]

Và em muốn truyền cảm hứng cho chị
Em muốn trở thành động của em

Và khi em nói
Nó sẽ thắp lửa trong chị

Tôi muốn truyền cảm hứng cho bạn
Tôi muốn trở thành động lực của bạn
Và khi tôi nói
Nó sẽ truyền lửa trong bạn

Lời từ nhà sản xuất

"We loved arranging “Strong in the Real Way” - thank you Rebecca for being our, “rock”! There are several people who helped bring this song to life. What you’re hearing is the result of Rebecca’s amazing songwriting, Grant’s blazing guitar playing, Roger’s fierce drum fills, and Deedee and Zach’s inspiring vocals! (I played the piano and synths.) Thank you everyone for your incredible performances!!!"

Hợp âm

Verse 1

 • G, EbM7, Bb, D
 • G, EbM7, Bb, D, C7
 • F, Eb, BbM7
 • B7, Em, C7

Instrumental

 • G, EbM7, Bb, D
 • G, EbM7, Bb, D, C7
 • F, Eb, BbM7
 • B7, Em, C7

Choruses

1

 • G, EbM7, Bb, D
 • G, EbM7, Bb, D, Cm7
 • D7, Gm
 • C7, F, Bb, D

2

 • G, EbM7, Bb, D
 • G, EbM7, Bb, D, Cm7
 • D7, Gm
 • C7, F, Bb, D
 • Cm7, D7, Gm
 • C7, Bb, D7, G

Video

“Strong in the Real Way” - Steven Universe - Cartoon Network

“Strong in the Real Way” - Steven Universe - Cartoon Network

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.