FANDOM

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
 • Chào mừng!
  Xin chào, Kyan Azurite! Cảm ơn bạn đã sửa Wiki Gửi Starford của chúng tôi!

  Hãy tham quan wiki và học hỏi cộng đồng,biết đâu bạn có thể làm được gì đó? Nhưng trước tiên! Bạn phải đọc các thông tin cần biết ở dưới đây:

  Đối với người mới đến

  Mong bạn nhớ nguyên tắc

  • Không viết những gì không bách khoa
  • không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc
  • không vi phạm quyền tác giả
  • phân biệt giữa "tồn tại" và "nổi bật" Chi tiết

  Bạn có thể mạnh dạn

  • Tìm khiếm mọi bài bạn muốn
  • Nhờ sự trợ giúp của mọi người
  • Thử viết wiki Trang viết thử.

  Ghi chú

  Khai thác thông tin

  Đề lấy thông tin về Steven Universe, vui lòng truy cập trang Wiki Quốc tế bằng cách nhấn vào đây

  Tham khảo thêm nội quy

  Nội quy rất quan trọng đối với việc ổn định hoạt động của một Wiki,nên bạn có thể tham khảo nó ở Phòng Hành chính

  Trân trọng,đội ngũ Steven Universe Wiki Tiếng Việt
    Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.