Wikia Steven Universe Tiếng Việt
Advertisement
Wikia Steven Universe Tiếng Việt

Hello Everyone.My name is Starford Maxint (real name is Nguyen Hoang Long),I'm a Translator and Manager for some Wiki Vietnamese for International and Wiki English talking about Animation and TV Show.If you want contact with me,please send all your message to Messages Wall.

If you want see My Contributions,Please Click Here:Contributions by StarfordMaxint

Chào tất cả mọi người.Tên tôi là Starford Maxint (tên thật là Nguyễn Hoàng Long),tôi là Dịch thuật viên và Quản lý viên cho vài Wiki Việt Nam dựa vào các Wiki Quốc Tế nói về phim hoạt hình và Các Show TV.Nếu bạn muốn liên hệ với tôi,làm ơn gửi tất cả thư sang phần Tường Tin Nhắn.

Nếu bạn muốn xem các Đóng góp của mình,Làm ơn nhấn vào đây:

Đóng góp của StarfordMaxint