FANDOM


Zachry Dean Callison, thường gọi là Zach Callison. Cậu lồng tiếng cho Steven Universe, Onion, Bệnh nhân #2 trong "Nightmare Hospital", Chó Dưa Hấu trong "Super Watermelon Island", và một trong những mảnh Cluster trong Steven Universe.

Thông tin khác

Các Link khác

Bản mẫu:Staffnav

References

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.