Wikia Steven Universe Tiếng Việt
Advertisement
Wikia Steven Universe Tiếng Việt

Zachry Dean Callison, thường gọi là Zach Callison. Cậu lồng tiếng cho Steven Universe, Onion, Bệnh nhân #2 trong "Nightmare Hospital", Chó Dưa Hấu trong "Super Watermelon Island", và một trong những mảnh Cluster trong Steven Universe.

Thông tin khác

  • Cho đến hết Steven Bomb 3, các tập phim yêu thích của cậu là "Steven and the Stevens", "Onion Friend" và "Onion Trade"[1]
  • Fusion yêu thích của cậu là Sardonyx.[2]
  • Để lộ ra trong SDCC 2016 rằng cậu biết một chút tiếng Ý [3].
  • Zach Callison đã học và thành thạo tiếng Ý.[4]

Các Link khác

Bản mẫu:Staffnav

References

 

Advertisement